Produkcijas katalogs / Skolas mēbeles / Tehniskais inventārs, zinātniskie mācību līdzekļi
   
 

SIA „Krafts un Partneri”mācību iestādēm atbilstoši katalogam piedāvā tehniskos mācību līdzekļus un uzskates līdzekļus.
 
Lai mācību process noritētu interesanti, bet mācību vielas uztvere būtu efektīva, pasūtiet pie mums plakātu un slaidu ( diapozitīvu)  komplektus, audio – vizuālās un  datorprogrammas, laboratorijas piederumu komplektus.

Piedāvājam lielā izvēlē iegādāties mācību līdzekļus un palīglīdzekļus fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, matemātikas un citu mācību priekšmetu kabinetu iekārtojumam.

Ķīmijas kabineta labiekārtošanai piedāvājam iegādāties ķīmisko elementu periodisko sistēmu , tajā skaitā arī ar tālvadības pulti vadāmo, kā arī skābju, sārmu, sāļu ūdenī  šķīšanas tabulu, īpašus traukus, spirta lampiņas utt.
Dažādus manekenus ( cilvēka viduklis, skelets utt.) – tas skolēnos izraisa pastiprinātu interesi apgūstot bioloģiju.
Globusi ar elektrisku apgaismojumu, ģeogrāfiskas kartes un minerālu kolekcijas atraisa skolēnos interesi izzināt pasauli ģeogrāfijas stundās.

Fizikas kabinetu elektroierīču paraugu komplekti, elektrodzinēju modeļi, ampērmetri, voltmetri, un daudzas citas ierīces veicina bērna iztēles attīstību, dabas likumu izzināšanu.

 

 
 
 
 
eXTReMe Tracker